• Har tidligere erfaring betydning for læring? 

   Kristoffersen, Ingfrid; Aas, Marit Nergaard (Report, 1994)
   Prosjektrapport for Ingfrid Krisoffersen og Marit Nergaard Aas.
  • Jobb til fredshet blant sykepleiere 

   Førland, Oddvar; Haukom, Margareth; Kristoffersen, Ingfrid (Journal article, 2008)
   Teksten er tatt fra boken: Alvsvåg, H. & Førland, O. (Red.). (2007). Engasjement og læring: Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. Den var trykt med tillatelse fra forfatterne.
  • Praksisveilederkurs – en viktig arena for samarbeid mellom det kliniske felt og høgskole 

   Kristoffersen, Ingfrid (Haraldsplass diakonale høgskole. Skriftserien;2/2010, Research report, 2010-08-24)
   I tidsrommet 2005 – 2007 samlet jeg et skriftlig datamateriale fra praksisveilederkursene. Dataene omhandler deltagernes forventninger til kurset, samt deres evaluering av innholdet i kurset. Dette datagrunnlaget er ...
  • Trivsel eller mistrivsel som sykepleier? Hva er sykepleiere mest og minst fornøyd med i jobbene sine? 

   Førland, Oddvar; Haukom, Margareth; Kristoffersen, Ingfrid (Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole;2/2005, Working paper, 2005)
   Dette arbeidsnotatet oppsummerer empirien i prosjektet ”Betingelser for trivsel blant sykepleiere på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien.” Hvordan trives sykepleiere i jobbene sine de første årene etter endt ...