• Åndelig og eksistensiell omsorg i palliativt arbeid 

      Karlsen, Ingrid Holte (Master thesis, 2019)
      Tema for oppgaven er åndelig og eksistensiell omsorg i palliativt arbeid. Som begrunnelse for prosjektet nevnes blant annet Samhandlingsreformens målsetting om bedre samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og sykehus, den ...