• Familieterapeuters møte med voldsproblematikken i parforholdet 

      Johansen, Ann-Kristin (Master thesis, 2009-09-08)
      Denne mastergradoppgaven tar for seg hvordan voldsproblematikken i parforholdet håndteres av terapeuter på familiekontor, med spesielt fokus på den mannlige voldsutøveren. Familievernet har blitt kritisert for å overse og ...