• Å strekke ut en hånd 

      Hope, Marlene (Bachelor thesis, 2018)
      Det sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne ...