• Sykepleiers holdninger i møte med rusavhengige 

      Holte, Amalie Stenberg (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers holdninger påvirke sykepleieutøvelsen i møte med rusavhengige? Metode: Oppgaven bygger på litteraturstudium, hvor det er søkt etter ulike typer artikler, med fokus på holdninger ...