• Pasienters rett til informasjon i en utredningsfase 

      Holmås, Inga (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgaven belyser hvordan pasienters rett til informasjon kan være et etisk dilemma for sykepleier og inneholder to problemstillinger: 1) Hvordan kan informasjon til en pasient i utredningsfasen være et etisk dilemma for ...