• Håpets fotskifte – i dødshjelp og sykepleie 

      Hesthamar, Elise (Bachelor thesis, 2014-12-22)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg spørsmålet om aktiv dødshjelp fra et sykepleiefaglig perspektiv. Den reflekterer rundt hvordan sykepleiere kan forholde seg til at pasienter ber om aktiv dødshjelp, knyttet opp mot ...