• Støy i tilrettelagt enhet på sykehjem 

      Heggem, Kjetil (Master thesis, 2016-04-18)
      Støy blir omtalt som en betydelig helseutfordring for mennesker i dag. Det beskrives utfordringer blant annet i forhold til støy ved utvikling av nye boligprosjekter, i skoler og barnehager. Denne studien har undersøkt ...