• Ungdom som pårørende - når mor eller far har kreft 

      Heggdal, Berit (Student paper, others, 2018)
      Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvilke psykososiale utfordringer ungdom med en kreftsyk forelder står ovenfor, og hvilke behov de har. Målet er å finne ut hva ungdommen selv mener kan være til ...