• Erfaringer som sitter i kroppen 

   Haukom, Margareth (Journal article, 2009)
   Forfatter forteller om sine erfaringer i møte med døende pasient, og hva slags betydning dette hadde for henne da hun var ung og nyutdannet sykepleier.
  • Jobb til fredshet blant sykepleiere 

   Førland, Oddvar; Haukom, Margareth; Kristoffersen, Ingfrid (Journal article, 2008)
   Teksten er tatt fra boken: Alvsvåg, H. & Førland, O. (Red.). (2007). Engasjement og læring: Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. Den var trykt med tillatelse fra forfatterne.
  • Rapport problembasert læring 2.studieår, studieåret 1996/97 

   Einarsen, Kari Anne; Haukom, Margareth (Publikasjon Diakonissehjemmets høgskole;1/1997;, Report, 1997)
  • Trivsel eller mistrivsel som sykepleier? Hva er sykepleiere mest og minst fornøyd med i jobbene sine? 

   Førland, Oddvar; Haukom, Margareth; Kristoffersen, Ingfrid (Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole;2/2005, Working paper, 2005)
   Dette arbeidsnotatet oppsummerer empirien i prosjektet ”Betingelser for trivsel blant sykepleiere på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien.” Hvordan trives sykepleiere i jobbene sine de første årene etter endt ...