• Forebygge delirium hos pasienter med kreft Kreftsykepleiers bidrag 

      Gjestemoen, Siri (Student paper, others, 2022)
      Innledning: Delirium er en uheldig tilstand som forekommer i varierende grad, spesielt hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus. Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter. Delirium er ...