• Effektivitet som verdi, kan vi trives med det? 

      Garder, Anne Cathrine (Master thesis, 2012-08-29)
      Studien tar utgangspunkt i hvordan en avdelingsleder i hjemmebasert tjeneste kan organisere sin rolle for å møte alle kravene som blir stilt. Leder skal utføre sin ledergjerning slik at de ansatte kan oppleve størst mulig ...