• Jobbspesialisters erfaringer med praktisering av IPS-modellen 

      Fosse, Julie-Marie Egeland; Torland, Emilie Aas (Bachelor thesis, 2018)
      Hvordan erfarer jobbspesialister at praktisering av tre av de åtte prinsippene i IPS-modellen kan bidra til at personer med rus og psykiske lidelser kan oppnå arbeidsdeltagelse? Studien var en kvalitativ studie, hvor det ...