• Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

   Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacké, Astrid; Kivle, Benedicte; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo Pankuku, Memory Jayne; Slettebø, Tor (VID Rapport;2020/8, Research report, 2020)
   En overordnet målsetning for organisasjonen er ifølge Home-Start Familiekontaktens (HSF) vedtekter, paragraf 2, å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familienes eget ...
  • Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre 

   Sollied, Sissel; Flacké, Astrid (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet;06/2016, Research report, 2016)
  • Familieråd i familievernet. Evaluering av et pilotprosjekt 2013-2015 

   Slettebø, Tor; Flacké, Astrid; de Flon, Halvor; Negård, Inger Lise; Oterholm, Inger (VID Rapport;2016/3, Research report, 2016)
   Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) hatt ansvaret for utprøvingen av familieråd i familievernet ved fire pilotkontorer. Målgruppen har vært ...