• Eit lite lys i mørket 

      Eikeland, Therese (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgåva tek for seg på kva måte sjukepleiaren kan bruke kommunikasjon i møtet med den deprimerte pasienten. Sjukepleiaren sitt mål for kommunikasjonen skal vere å hjelpe pasienten til å skape meining i kvardagen. ...