• Den første tids betydning for nyansatte i Sjømannskirken 

      Christensen, Tonje (Master thesis, 2015-08-11)
      Den første tids betydning er et gjennomgående tema i masteroppgaven. Undersøkelsen ser på erfarne nyansattes organisasjonssosialisering hvor de skal etableres som organisasjonsmedlemmer. Organisasjonssosialisering er ...