• Livet er nå! Glimt fra et år med "kort forventet levetid" 

   Bye, Ivar August (Journal article, 2011)
   Artikkelen har sitt utgangspunkt i en samtale mellom Tove Giske, Bjørg Sørfonden Bye og Ivar August Bye. Bjørg er en palliativ pasient og har kort forventet levetid. Hun hadde lungekreft med metastase til hjernen og senere ...
  • Mennesker angår hverandre - diakoni i et relasjonsperspektiv 

   Bye, Ivar August (Haraldsplass diakonale høgskole. Skriftserien, Lecture, 2009-12-16)
   Dette er en tekst om diakoni. Diakoni i et relasjonsperspektiv, belyst ved virksomheten til Senter for relasjonsutvikling ved Diakonissehjemmets høgskole. Teksten er et noe bearbeidet foredrag holdt på jubileums-seminaret ...
  • Når det som er, anerkjennes som det som er. Om mestring og anerkjennelse. 

   Bye, Ivar August (Master thesis, 2012-03-15)
   Denne masteroppgaven er forankret i et ønske om å kunne utvikle og formidle kunnskap fra eget arbeid i veiledningsrommet. Bakgrunnen for studien var pågående veiledningsarbeid hvor interessen ble vekket for å se nærmere ...