• Health literacy: Innvandrerkvinner med lav grad av health literacy 

      Bråthen, Line (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Myndighetenes krav til befolkningen om å ta ansvar for egen helse forutsetter health literacy. Forskning viser en sammenheng mellom lav grad av health literacy og et negativt helseutfall. Hensikt: Oppgaven ...