• Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov 

      Øverbye, Marte Klementsen (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan sykepleier, ved hjelp av kommunikasjon, ivareta åndelige og eksistensielle behov hos kreftpasienter i den palliative fasen?» Metoden er litterær oppgave. Jeg har benyttet meg ...