• Opplevelser og utfordringer ved å leve med uhelbredelig hjernekreft 

      Stenersen, Mari Solvang (Student paper, others, 2021)
      Introduksjon: Hjernekreft er en av kreftdiagnosene med lavest overlevelse. Glioblastom er den mest aggressive og hyppigst forekommende hjernesvulsten. Krefttypen er uhelbredelig og rammer 200 voksne mennesker i Norge hvert ...