• Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk utfordring 

   Dahl, Hellen; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Artikkelen retter oppmerksomheten mot refleksjonsprosessen i en sykepleierutdanning slik den kommer til uttrykk i studenters refleksjonsnotat. Fokus er på notater som karakteriseres som ikke-reflekterte. At studenters ...
  • Fleksibel fagdiskusjon 

   Bingen, Hanne Maria; Aasbrenn, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Vi har over noen år arbeidet med å forbedre undervisningen i naturvitenskapelige fag for sykepleierstudenter ved å kombinere tradisjonelle undervisningsaktiviteter ansikt til ansikt med e-læringsaktiviteter. I denne ...
  • Grade correspondence between internal and external examiners of occupational therapy students’ bachelor theses 

   Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel M.; Sveen, Unni; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi W.; Lund, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Students’ grades are increasingly important in defining their future employability, and therefore, securing a fair assessment of students’ theses is important. This study aimed to assess the level of grade correspondence ...
  • Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? 

   Bingen, Hanne Maria; Lid, Reidun (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Artikkelen beskriver og drøfter en evalueringsstudie av det digitale introduksjonsprogrammet Julekalenderen for deltidsstudenter i sykepleie ved Diakonhjemmet Høgskole. Hensikten med Julekalenderen er a˚ motivere studentene ...
  • Psychometric properties of the short ASSIST scales 

   Bonsaksen, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: The shortening of measurement scales may improve their feasibility, but may also affect the scales’ measurement properties. This study investigated the psychometric properties of the short Norwegian Approaches ...
  • Samhandling ved hjelp av et spørreskjema: et læringsprosjekt i psykisk helsearbeid 

   Pahr, Ingun; Borge, Lisbet (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen retter søkelyset mot bachelorstudenters læring gjennom å medvirke i et samarbeidsprosjekt mellom en høgskole og et døgnbemannet bofellesskap i kommunalt psykisk helsearbeid. Prosjektet hadde fokus på å kvalitetssikre ...