• Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede 

      Folkman, Anne Katrine; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila (Journal article, 2013)
      Andelen utviklingshemmede som bor i store fellesskap har økt markert i tiden etter 2001, denne boformen er dominerende blant utviklingshemmede som har fått ny bolig etter år 2000 (Söderström og Tøssebro 2011, Kittelsaa og ...