• Religiøs lese- og skriftkultur formidlet gjennom missjonsskoler 

      Rosnes, Ellen Vea (Journal article, 2019)
      Det primære målet med misjonens skoler var først og fremst kristendomsundervisning. Mulighetene for å gjøre dette gjennom egne private skoler og offentlige skoler var avhengig av den politiske konteksten misjonærene opererte ...