• Daglige smerter hos eldre i hjemmetjenesten - en nordisk multisenterstudie 

   Sørbye, Liv Wergeland (Journal article, 2009)
   Studien undersøker hva som karakteriserer eldre med daglige smerte for å synliggjøre sykepleiefaglige utfordringer. Materialet inkluderer 1695 eldre i de fem nordiske hovedstedene, 65 år eller mer, som mottok hjemmetjenester ...
  • Studentenes møte med polyfarmasi hos eldre pasienter 

   Kofoed, Eva; Jakobsen, Evelyn; Sørbye, Liv Wergeland (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Stadig flere sykdommer kan forebygges, behandles og lindres gjennom komplekselegemiddelbehandlings- regimer. Eldre multisyke kan både få øke livskvaliteten og livslengde. Riktig medikamenthåndtering en nøkkelfaktor for ...