• På sporet av informasjonskompetanse 

      Trygstad, Hilde (Journal article, 2014-04-02)
      Artikkelen bygger på prosjektet Informasjonskyndighet, som handler om informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre. Målet er å bidra til utvikling av nye tjenester og samarbeidsrelasjoner mellom ...