• Rusavhengige på sykehus 

      Bach, Ole Sebastian; Figueroa, Marisel (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan påvirker holdninger møtet mellom helsepersonell og rusavhengige ved innleggelse på somatisk sykehus?Metode: Dette er en litteraturstudie som vi har ved bruk av faglitteratur og forskningsstudier belyst ...