• Lokalt kulturliv i endring 

   Aagedal, Olaf; Egeland, Helene; Villa, Mariann (Book, 2009)
  • Norsk statsborgarseremoni – eit forslag 

   Aagedal, Olaf; Brottveit, Ånund (Research report, 2006)
  • Organisering og oppstart av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2005-06)
  • Søknader, søknadsbehandling og tildeling 

   Aagedal, Olaf; Mogstad, Sverre Dag (Evaluering av Trosopplæringsreformen, delrapport, Research report, 2005)
   Evalueringen startet i oktober 2004 og avsluttes i september 2008
  • Utvikling og utbygging av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2006-06)