Velg et delarkiv for å bla i samlingene

VID vitenskapelige høgskole [3491]
 • Skam og eksistens. Kap. 3 

  Farstad, Marie (Chapter, 2020)
  Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...
 • Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

  Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
  Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...
 • Praktisk-kirkelig teologi nedenfra 

  Lægdene, Stig (Praktisk kirkelig årbok;, Book, 2008)
 • Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

  Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacké, Astrid; Kivle, Benedicte; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo Pankuku, Memory Jayne; Slettebø, Tor (VID Rapport;2020/8, Research report, 2020)
  En overordnet målsetning for organisasjonen er ifølge Home-Start Familiekontaktens (HSF) vedtekter, paragraf 2, å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familienes eget ...
 • Eksistensielle dimensjoner i sorg. Kap. 6 

  Austad, Anne (Chapter, 2020)
  Kapitlet beskriver forskning om forholdet mellom sorg etter død, eksistensiell orientering og ulike former for meningsdannelse. Meningsdannelse etter dødsfall utforskes som en pendling mellom den etterlattes «globale» og ...

Vis flere